בת עמי
.סרטון גיוס כספים לעמותה שמטרתה לסייע לנערות בסיכון להשתלב בהצלחה בשירות הצבאי ובחיים שלאחריהם


העמותה לילדים בסיכון: מכון לחקר וטיפול באוטיזם
.וידאו שמטרתו לגייס מטפלות למכון באמצעות הצפה אותנטית של סיפורים אישיים
המטפלת שמטפלת באמצעות צילום

העמותה לילדים בסיכון: מכון לחקר וטיפול באוטיזם
.וידאו שמטרתו לגייס מטפלות למכון באמצעות הצפה אותנטית של סיפורים אישיים

המטפלת שהצליחה להיכנס לעולמו של הילד למרות הכול

העמותה לילדים בסיכון: מכון לחקר וטיפול באוטיזם
.וידאו שמטרתו לגייס מטפלות למכון באמצעות הצפה אותנטית של סיפורים אישיים
המטפלת שבונה לו"ז התפתחות לילדים במכון

העמותה לילדים בסיכון: מכון לחקר וטיפול באוטיזם
.וידאו שמטרתו לגייס מטפלות למכון באמצעות הצפה אותנטית של סיפורים אישיים
המטפלת והמנהלת בשיח פתוח על עבודה משותפת

Back to Top